คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

• สีของภาพอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการตั้งค่าหน้าจอ

• ขนาดสินค้าที่ลงไว้อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในบางจุดจากการตัดเย็บ

• ทางร้านจะมี email แจ้งให้ทราบทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า โดยเมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งยอดโอนพร้อมเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน, เมื่อแจ้งโอนแล้วจะมีการแจ้งยืนยันการได้รับยอดเงินภายใน 24 ชั่วโมง และเมื่อส่งสินค้าแล้วจะมีการแจ้งเลขติดตามพัสดุเป็นขั้นตอนสุดท้าย

• จัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับการแจ้งโอน

• สินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วทุกชิ้น หากได้รับสินค้าแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าก่อนทำการซักและตัดป้าย หากพบสินค้ามีตำหนิ ชำรุด ผิดไซส์หรือผิดแบบ สามารถแจ้งเข้ามาภายใน 3 วันหลังจากรับสินค้าโดยดูจากวันลงรับสินค้าจากไปรษณีย์เป็นหลัก เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนหรือคืนได้โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง กรณีที่สินค้าหมดทางร้านยินดีคืนเงินค่าสินค้าและค่าส่งเต็มจำนวน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทางด้านจิตใจหรือค่าเสียหายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าที่อาจเกิดขึ้น

• ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณีหากมีการตัดป้ายสินค้า หรือสินค้าผ่านการใช้งานหรือซักมาแล้ว หรือแจ้งหลังจากได้รับสินค้าเกิน 3 วัน

• สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ด้วยตนเองทางเวบไซต์ไปรษณีย์ไทย หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 10 วัน สามารถแจ้งเข้ามาเราจะทำการติดตามสินค้ากับทางไปรษณีย์และแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

• หากสินค้าส่งออกจากทางร้านแล้วเกิดการสูญหายโดยไปรษณีย์ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ตามหลักเกณฑ์ของ ปณท. ดังนี้ หากจัดส่งแบบ EMS ปณท.จะชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท / จัดส่งแบบลงทะเบียนจะชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท

• หากสินค้าที่ส่งเปลี่ยนไม่ได้เดินจากความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านจะจัดส่งตัวใหม่ให้เมื่อได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยมีค่าดำเนินการ 30 บาทต่อชิ้น

• รุปภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทางร้าน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางร้าน

expand_less